Kunstner, gründer og nasjonal kunstpolitisk strateg Anne Breivik 80 år

Anne Brevik ble født på Steinkjer 5. februar 1932, og vokste opp på gården Sakshaug Østre på Inderøya. Hun ble utdannet som grafiker ved det internasjonalt berømte Atelier 17 i Paris, ledet av Stanley Hayter. Da hun vendte tilbake derfra i 1962 begynte en usedvanlig bred karriere, både som kunstner, gründer og nasjonal kunstpolitisk strateg. Hun slo raskt gjennom som en særpreget grafiker, deltok i en periode på 30 år på et meget stort antall internasjonale utstillinger, og ble innkjøpt til ledende kunstmuseer. Hun er representert med en rekke arbeider i Nasjonalmuseet. I 2010 donerte hun eksemplarer av hele sin grafiske produksjon til Trondheim Kunstmuseum.

Sammen med Reidar Rudjord etablerte hun et grafikkverksted i 1962, som hun drev alene fra 1965 med navnet Atelier Nord. Det ble et internasjonalt kjent grafikkverksted, søkt av kunstnere fra hele verden. Allerede på slutten 1980-tallet begynte hun som en av de første kunstnere å arbeide med datamaskiner som verktøy. Det ledet på slutten av 1990-tallet frem til en snuoperasjon som gjorde Atelier Nord til det første kunstnerverksted som helt var viet digital kunst.

Som ledende tillitsvalgt i kunstnerorganisasjoner, deltaker i kunstpolitiske komiteer og råd og som talsperson for kunst og kunstnere i det offentlige rom fikk hun stor innflytelse på den nye kunstpolitikken på 1970- og 80-tallet. Vi finner hennes navn i de fleste viktige kunstpolitiske sammenhenger, blant annet kulturmeldingen, kunstnermeldingen, utredningen om Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet, og Norsk kulturråd. Med henne som styreleder etablerte Norske Grafikere i 1972 det første kunstnerstyrte galleri i Norge med statlig støtte. Som nestleder i Norsk kulturråd fra 1976-1984 var hun en forkjemper for den linje som med rådets støtte etablerte et landsomfattende apparat for kunstnerstyrt kunstformidling. Hun hadde stor innflytelse på den prosess som førte til de store utvidelsene av stipend- og vederlagsordninger på 1970-tallet, med garantiinntekten for kunstnere som det mest kjente.

Anne Breivik er æresmedlem av Norske Grafikere.

For mer informasjon om Anne Beiviks graffikksamling klikk her