Live Video

Atelier Nord arrangerer i høst en serie workshops, kunstnerpresentasjoner og arrangement som vil rette søkelys mot Live Video og arbeide med digital video/audio i sann tid. Prosjektet er rettet mot billedkunstnere, musikere, koreografer, scenografer og andre som arbeider med digital video i en live kontekst. 
Klikk her for å se programmet.


Workshopene blir ledet av kunstnere med ekstensiv erfaring i kunstnerisk tilnærming i relatert programvare og verktøy. Vi ønsker å presentere bredden av tilgjengelige verktøy fra kommersielt tilgjengelig programvare til “open source” programvare.

Klikk her for mer informasjon om prosjektet