Mor Efrony

We Are Sitting in a Room: Homage to Alvin Lucier

Velkommen til denne konsertserien fredag 18.08 og lørdag 19.08 kl. 17–18 og 20–21. Gratis inngang.

..’play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves.. ‘ Alvin Lucier, I am Sitting in A Room

We Are Sitting in a Room; Homage to Alvin Lucier  er en konsertserie og hyllest til komponisten Alvin Lucier (1931-2021). Lucier var en sentral skikkelse innen eksperimentell musikk og lydkunst, kjent for sine banebrytende komposisjoner og konseptuelle ideer. Mye av hans arbeid utforsket lydens fysiske egenskaper, og hans eksperimenter med elektroniske opptaksteknikker på 1960-tallet revolusjonerte måten vi tenker på lyd som et medium.

I denne hyllesten blir partituret til Luciers mest kjente verk, I am Sitting in a Room (1969), utgangspunktet for en ny eksperimentell komposisjon, romlig arrangement og deltakende fremføring av Mor Efrony. I opptaket leser Lucier en tekst, deretter spiller han innspillingen av opplesningen tilbake i rommet og tar opp igjen lyden flere ganger. Etter hvert blir ordene hans uforståelige og visse frekvenser forsterkes eller dempes avhengig av rommets form og størrelse.

I likhet med Lucier benytter Efrony en mikrofon og to båndopptakere for å fange opp resonansen til gallerirommet. Imidlertid vil deres stykke være en live-opptreden og påvirkes av lydene som publikum lager, i tillegg til at elektroakustisk livemusikk vil bli orkestrert i konserten. Når de båndene er fylt med opptak, bruker duoen materialet som grunnlag for en utvidet, live miksingssesjon som vil inkludere musikk og feltopptak fra Efronys arkiv. Musikerne Ylva Gülpinar og Louise Weseth vil også bidra til konsertene.

Denne konsertserien er en del av Resonancess, en ny festival arrangert Mor Efrony og Lytteriet i samarbeid med Femme Brutal. Hver konsert vil bli etterfulgt av en etterfest med live-opptredener.

Prosjektet støttes av NOTAM og Kulturrådet og produseres i samarbeid med Femme Brutal.