Get
News

Maia Urstad

Silent Session

Vi inviterer til en kollektiv gjennomlytting av hele lydsporet til Maia Urstads installasjon FERD i galleriet til Atelier Nord torsdag 06.10.22 fra kl. 18. Verket har en varighet på cirka en halvtime. Merk at det vil bli gjort videodokumentasjon av arrangementet.

FERD iscenesetter en togstasjon. I verket kombineres togledelsens kommunikasjon og kunngjøringer med fragmenter av samtaler mellom reisende, maskinlyder og elektronisk signaler. Dette lydmiljøet befinner seg et sted mellom drøm og våken tilstand, tilsvarende den langsomme tiden som oppstår når man reiser med tog.

Maia Urstad bor og arbeider i Bergen. I 2019 ble Urstad tildelt Rune Brynestads minnestipend. Hun ble utnevnt til City Sound Artist i Bonn 2017 og lydinstallasjonen hennes MURMUR ble innkjøpt av Nasjonalmuseet i 2020. Verkene hennes har nylig vært vist ved blant andre XIV Biennial of Media Art, Santiago de Chile, Oslo Kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Bergen Kunsthall, Struer Tracks, Sonic Acts og Borderline Festival.

Ferd er støttet av Kulturrådet og er produsert av Atelier Nord som del av Ultimafestivalen 2022. Takk til Lydgalleriet og NOTAM for assistanse.