Get
News

Maia Urstad

Ferd

16.09 – 30.10.22
Utstillingsåpning fredag 16.09.22 kl. 19-21 som del av Oslo kulturnatt
Atelier Nord holder åpent 12-17 hver dag under Ultima

Maia Urstads stedspesifikke lydinstallasjon FERD iscenesetter en travel togstasjon. Her kombineres togledelsens kommunikasjon og kunngjøringer med fragmenter av samtaler mellom reisende, maskinlyder og andre elektronisk signaler. Dette lydmiljøet befinner seg et sted mellom drøm og våken tilstand, tilsvarende den langsomme tiden som oppstår når man reiser med tog. Stasjonens nøyaktige tid og sted er med hensikt gjort uavklart og disig, som om alle stasjoner fra alle tider er smeltet i ett.

FERD er en videreføring av Urstads arbeid med ulike teknologier fra vår nære historie som muliggjør kommunikasjon over store avstander slik som radio og telegrafi. Urstad interesserer seg for hastigheten i den teknologiske utviklingen og ser ofte til den teknologien som befinner seg på grensen til foreldelse.

Maia Urstad bor og arbeider i Bergen. I 2019 mottok hun Rune Brynestads minnestipend. Urstad ble utnevnt til City Sound Artist i Bonn 2017 og lydinstallasjonen hennes MURMUR ble innkjøpt av Nasjonalmuseet i 2020. Verkene hennes har vært vist ved XIV Biennial of Media Art, Santiago de Chile (CL), Kunsthuset Kabuso (NO), Bergen Kunsthall (NO), Struer Tracks (DK), Sonic Acts (NL) og Borderline Festival (GR).

Ferd er laget med støtte fra Kulturrådet og er produsert av Atelier Nord som del av Ultimafestivalen. Takk til Lydgalleriet for assistanse.