Get
News

Maia Urstad

Ferd

16.09 – 30.10.22
Torsdag og fredag 15-18, Lørdag og søndag 12-17.

Maia Urstads stedspesifikke lydinstallasjon FERD iscenesetter en togstasjon. Her kombineres togledelsens kommunikasjon og kunngjøringer med fragmenter av samtaler mellom reisende, maskinlyder og andre elektronisk signaler. Dette lydmiljøet befinner seg et sted mellom drøm og våken tilstand, tilsvarende den langsomme tiden som oppstår når man reiser med tog. Stasjonens nøyaktige tid og sted er med hensikt gjort uavklart og disig, som om alle stasjoner fra alle tider er smeltet i ett.

FERD er en videreføring av Urstads arbeid med ulike teknologier fra vår nære historie som muliggjør kommunikasjon over store avstander slik som radio og telegrafi. Urstad interesserer seg for hastigheten i den teknologiske utviklingen og ser ofte til den teknologien som befinner seg på grensen til foreldelse.

Maia Urstad bor og arbeider i Bergen. I 2019 ble Urstad tildelt Rune Brynestads minnestipend. Hun ble utnevnt til City Sound Artist i Bonn 2017 og lydinstallasjonen hennes MURMUR ble innkjøpt av Nasjonalmuseet i 2020. Verkene hennes har nylig vært vist ved blant andre XIV Biennial of Media Art, Santiago de Chile, Oslo Kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Bergen Kunsthall, Struer Tracks, Sonic Acts og Borderline Festival.

Ferd er støttet av Kulturrådet og er produsert av Atelier Nord som del av Ultimafestivalen 2022. Takk til Lydgalleriet og NOTAM for assistanse.