Manual for konstruksjon av en lyd som et middel for å utvikle sosial kontakt

Distribueres av Torpedo

Lørdag 9. april 2011

Atelier Nord lanserte publikasjonen Manual for the construction of a sound… på Torpedo med performance av Tao G. Vrhovec Sambolec og lydinstallasjon av de involverte kunstnerne.
Manual prosjektet utforsker lyd og auditiv opplevelse som kunstneriske plattformer for sosiale samarbeid, urbane intervensjoner og stedsspesifikke undersøkelser.
Organisert som en kollektiv arbeidsgruppe, tok prosjektet sted i Oslo i september 2009 og presenterte workshops, aksjoner og installasjoner av seks kunstnere fra Europa og USA. Prosjektet søker å bruke lyd som et verktøy for å vurdere offentlige rom, som involverer stedsspesifikk forskning, performative handlinger og offentlig debatt.

Manual for the construction of a sound as a device to elaborate social connection
Redigert av Brandon LaBelle
Publisert av Errant Bodies Press, Los Angeles/Berlin
ISBN: 978-0-9772594-8-9
Distribueres av DAP, New York, Les presses du réel, Frankrike & Torpedo, Norge

Kunstneriske prosjekt |

Siri Austeen (Norway) – “Hum of the Tram”
Brandon LaBelle (USA) –“Diary of a Stranger”
Tao G. Vrhovec Sambolec (Slovenia/Holland) – “Virtual Mirror – Sound”
å+k (Åsa Ståhl & Kristina Lindström) (Sweden) –“Bike Circuit”
Jana Winderen (Norway) – “Noise and Imagination”

CD presentasjon

—————————-

Les mer om prosjektet