Mapping Public Space

Mapping Public Space er et initiativ for å fremme forståelsen og oppfatningen av tidsbasert kunst i offentlig rom. Med teknikken Mapping, menes muligheten til å avgrense og tilpasse videoprojeksjoner til spesielle omriss og områder av en projeksjon. Denne økte fleksibiliteten av tilpasningsmuligheter i kombinasjon med bedre og mer lyssterke videoprojektorer åpner for utvidet tilstedeværelse av tidsbaserte arbeider som en del av kunst i offentlige rom. Ved å invitere internasjonale og norske kunstnere som arbeider innen Mapping til å produsere stedsspesifikke videoprojeksjoner til selvvalgte lokasjoner i byrommet ønsker vi å rette søkelyset mot denne relativt nye kunstformen. Les mer.