Maren Dagny Juell i samtale

Med Susanne Østby Sæther

Velkommen til kunstnersamtale og finissage for Maren Dagny Juells VR-installasjon Flexible Schedule. Dagny Juell møter kurator for fotografi og nye medier på Henie Onstad Kunstsenter Susanne Østby Sæther for samtale. Samtalen foregår på norsk.

Etter samtalen vil Flexible Schedule være åpen til kl. 18 på drop-in basis. Merk at det er mulighet for noe ventetid ettersom installasjonen kun kan oppleves av én person om gangen.

Maren Dagny Juell er utdannet ved Chelsea College of Art and Design og bosatt i Ås. Hun arbeider med VR-relaterte prosjekter, i tillegg til bevegelige bilder og installasjon. Dagny Juell er medgrunnlegger av visningsstedet She Will i Ski og underviser i tidsbasert kunst ved Einar Granum Kunstfagskole.

Susanne Østby Sæther er kurator for nye medier og fotografi ved Henie Onstad Kunstsenter. Sæther har en doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun også har arbeidet som forsker. Blant hennes siste publikasjoner antologien Screen Space Reconfigured (red., under publikasjon på Amsterdam University Press).