Mobile

Audiovisuell installasjon av Conrad Schnitzler. Vises for første gang på Atelier Nord ANX.

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberggt.)
10. – 28. september 2014.

Åpningstider: 13-18 torsdag til søndag frem til 20. september og 12-17 torsdag til søndag i tidsrommet 20-28. september.

Velkommen til utstillingsåpning tirsdag 9. september kl. 19.
Kl. 22: «Conrad Schnitzler – Kassetten-Konzert» med Wolfgang Seidel på Atelier Nord ANX (gratis).

Atelier Nord har gleden av å kunne presentere Conrad Schnitzlers (1937-2011) audiovisuelle installasjon Mobile under årets Ultima-festival. Installasjonen baserer seg på en sammensetning av Schnitzlers eksperimentelle videoarbeider og lydmateriale fra Schnitzlers kassett-konsert prosjekt. Videoene, der Schnitzler arbeidet med lys og bevegelsen til sort-hvitt objekter, er produsert på enklest mulig måte, uten klipping eller effektbruk og kan minne om Hans Richters filmer eller lysarbeidene til László Moholy-Nagy.

De seks akkompagnerende lyd-komposisjonene er basert på 50 kassetter som Schnitzler produserte i forbindelse med kassett-prosjektet sitt, hvor Schnitzler gjorde opptak av enkeltstemmene i et orkester på kassett, som på tidspunktet var den enkleste og billigste måten å gjøre innspillinger på. Målet med disse opptakene, en konsert med 1000 bærbare kassettspillere i hendene på 1000 deltagere, ble dessverre aldri realisert. Da Conrad Schnitzler døde i 2011 etterlot han seg mer enn 800 timer med materiale fra dette prosjektet, men praktiske og finansielle hindringer gjorde imidlertid at det kun ble produsert de rundt 50 kassettene som komposisjonene i denne installasjonen baserer seg på. Tross det begrensede antallet kassetter som ble produsert, gjør mangfoldet av ulike stemmer og Schnitzler sin collage-aktige tilnærming at dette materialet har et stort kompositorisk potensiale. Utstillingen er kuratert av Carsten Seiffarth, tilrettelegging Wolfgang Seidel.

Conrad Schnitzler var en kunstner som unndro seg all kategorisering. Påvirket av sitt møte med Fluxus-bevegelsen, forente han billedkunst og musikk og etterhvert også i økende grad performance, video og musikk. Etter lære som maskiningeniør og en tid som sjømann begynte han som en av de første Joseph Beuys studentene i Düsseldorf. Der ble han imidlertid ikke særlig lenge. I begynnelsen av 1960 flyttet han til Vest-Berlin, hvor han var med på å grunnlegge den innflytelsesrike konsertscenen for eksperimentell musikk Zodiak Free Arts Lab og bandet Kluster. I Norge er Schnitzler best kjent for å ha bidratt med komposisjonen Silvester Anfang til black metal bandet Mayhems debutalbum Deathcrush.