Oldiser – videoarbeider fra det forrige århundre

Per Teljer/Jannicke Låker
14.11-08.12.13
Atelier Nord ANX
Utstillingen er åpen torsdag-søndag fra 12-17

Utstillingen Oldiser – videoarbeider fra det forrige århundre viser til sammen 23 analoge videoarbeider av Jannicke Låker og Per Teljer.

Utvalget er konsentrert rundt arbeider fra 1990-tallet, og omfatter enkeltkanalvideoer, installasjoner og projeksjoner. Slik utstillingstittelen antyder er både Jannicke Låker og Per Teljer for veteraner å regne innenfor den norske videokunstscenen.
Begge er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim på 90-tallet, det første akademiet i Norge som vektla elektronisk kunst. Felles for arbeidene deres er en destabiliserende kombinasjon av dokumentariske, performative og narrative strategier, ofte med kunstneren selv foran kameraet. Tematisk kretser videoene rundt maktspill, mellommenneskelig manipulasjon og kjønnsutøvelse. Mens andre retninger innenfor nittitallets videokunst var dominert av høy produksjonskvalitet, estetisk pertentlighet og teknologisk finesse, er Låker og Teljers arbeider utpreget lavteknologiske, anti-estetiske og tilsynelatende amatørmessige. Trivielle og populærkulturelle aspekter ved videomediet aktiviseres gjennom formalt og tematisk slektskap med lavkulturelle sjangere, som hjemmevideo og trash-TV.
 Utstillingen Oldiser utgjør et retrospektivt portrett av det som har vist seg som en markant retning i norsk videokunst gjennom de siste tjue årene, slik den tok form på 1990-tallet.