Open Call 2017 tildeling av utstillingsplass

I år mottok vi 68 søknader til Open Call på Atelier Nord ANX, en økning fra i fjor. Formålet med ordninger er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Søknadene kom fra både enkeltkunstnere og grupper og vi vil rette en stor takk til alle som søkte. Kvaliteten på prosjektene var gjennomgående høy og juryen (Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam og Synne Tollerud Bull) var imponert over bredden i prosjektene. Flere prosjekter tok dessuten særlige hensyn til utstillingsrommet.

Etter nøye overveielse og grundige diskusjoner har juryen besluttet å tildele utstillingsplassen til Daniel Slåttnes. Juryen trekker fram samspillet mellom teknisk eksperimenteringsvilje og estetiske hensyn i Slåttnes’ foreslåtte prosjekt. De vurderte det slik at prosjektet videreutvikler dialogen mellom psykologi og teknologiske «proteser» som har vært sentralt i Slåttnes’ praksis. I tillegg har juryen vektlagt at prosjektet er gjennomførbart innenfor de rammene som ble gitt for utlysningen. Vi gleder oss til å få Slåttnes og stueplantene hans på besøk våren 2018!

Juryeringsprosessen og de mange interessante bidragene har overbevist oss om at det finnes et behov for åpne utlysninger som vurderes av en fagjury. Dette blir andre gang vi gjennomfører Open Call som del av utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX.

Følg oss på Facebooknyhetsbrev, eller Instagram for informasjon om programmet vårt fremover!