Get
News

Open Call 2019 – Juryens begrunnelse

Juryen har nå avsluttet sitt arbeid med årets open call for utstillingsplass på Atelier Nord ANX. Formålet med ordningen er å tilby muligheten til å presentere medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter til et bredt grunnlag av kunstnere bosatt i Norge. I år mottok vi 56 søknader som i all hovedsak var fra godt kvalifiserte kunstnere.

Vi vil gjerne takk alle som søkte. De mange gode søknadene skapte grunnlag for spennende og varierte diskusjoner blant juryen (Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam, Synne Tollerud Bull og Nicholas Norton). Etter nøye gjennomgang av søknadene individuelt og i felleskap har juryen besluttet å tildele utstillingsplassen til Victoria Durnak. 

Juryen opplever at utstillingsprosjektet til Durnak subtilt undersøker hvordan internett er delaktig i å skape og formgi sosiale relasjoner. Juryen var særlig interessert i hvordan prosjektet knytter kjernefamiliens hverdagsproblemer til overordnede spørsmål om overvåkning og radikal kommersialisering. Prosjektet overbeviste videre med sin bevissthet rundt kunsthistoriske forbilder og litterære sjangertroper. Durnak har en interdisiplinær tilnærming til materialer og tradisjoner. Hennes prosjekt kombinerer flere fagfelt i et friskt og utradisjonelt utrykk som tematiserer hvordan hverdagen påvirkes av digitale mediers dyptgripende operasjoner.

Victoria Durnak (f. 1989) er en norsk forfatter og billedkunstner, bosatt i Oslo. Hun har vist separatutstillingene «Hemmelig venn» ved Hordaland Kunstsenter i Bergen (2016), «Elskerinnejageren» ved Podium i Oslo (2017), og «Core» ved Studio17 i Stavanger (2018). Hun har også utgitt to diktsamlinger og tre romaner på Flamme Forlag, der den siste er «Senteret» fra 2017.

De mange interessante bidragene gjør at Atelier Nord er overbevist om viktigheten av å opprettholde en ordning basert på åpen innsendelse. Dette er tredje gang vi gjennomfører en open call som del av utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX.

Følg oss på Facebooknyhetsbrev, eller Instagram for informasjon om programmet vårt fremover.