Open Call 2020

juryens begrunnelse

Juryen har nå avsluttet sitt arbeid med Open Call for utstillingsplass på Atelier Nord i 2020. Formålet med ordningen er å tilby muligheten til å presentere et kunstprosjekt innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet med forutsigbare og gode rammebetingelser. I år mottok vi 66 søknader, en liten økning fra året før.

Juryen takker alle som søkte. Etter spennende og varierte diskusjoner i juryen (Ida Lykken Ghosh, Synne Tollerud Bull, Bjørn Hatterud og Nicholas Norton) er det besluttet å tildele utstillingsplassen til Kim Hankyul. 

Juryen erfarte at Hankyuls kinetiske lydinstallasjon Jazz by Jazz (arbeidstittel) griper inn i pågående diskusjoner om maskiners autonomi og evne til å reprodusere eller etterligne menneskets kreative skaperevne. Prosjektets teknikk var godt beskrevet i søknadsteksten og ble knyttet opp mot en velformulert grunnidé. Juryen likte spesielt godt Hankyuls tanker om «abstrakt dysfunksjon», en «feil» i den kinetiske lydinstallasjonens utforming som gjør den ute av stand til å lage synkrone rytmer. «feilen» blir snudd til en positiv og skapende egenskap ettersom målet med installasjonen er å reprodusere jazzmusikkens synkoperte rytmer.

Kim Hankyul (f. 1990) er født i Sør-Korea og bor i Bergen. Han arbeider hovedsakelig med lydinstallasjoner som benytter motorisert bevegelse til å produsere lyd. Installasjonene hans forsøker ofte å reprodusere dagligdagse rutiner maskinelt. Hankyul har vist arbeider ved BEK (2019), Radio Space: Borealis (2019), Lydgalleriet (2019), Landmark(2019), Galleri Slakt (2019), Doosan Art Center Seoul (2018) og Unofficial Preview Gallery Seoul (2017).

Dette er fjerde gang Atelier Nord arrangerer Open Call. Følg oss gjerne på Facebooknyhetsbrev, eller Instagram for informasjon om programmet vårt og søknadsfrister.