Open Call 2022

Juryens begrunnelse

Atelier Nord mottok i alt 71 søknader til vår Open Call for 2022. Nivået på søknadene var høyt, med søkere fra ulike kunstneriske felt, fra hele landet. Etter en grundig gjennomgang av søknadene falt valget på Yafei Qi (f. 1987). Qi skal vise en ny videoinstallasjon som følger hverdagsrutinene til en aleneboende mann over tre dager. Verket utforsker hva som skjer når ensomhet og fremmedgjøring blir premisset for tilværelsen.

Juryen vektla Qis tydelige gjennomføringsevne når det gjelder filmatiske prosjekter samt at også tidligere arbeider portretterer individer som på ulikt vis faller utenom fellesskapet med nyanse og overbevisning. Atelier Nord vil gjerne rette en stor takk til alle som søkte. Det var mange gode søknader, noe som førte til varierte og interessante diskusjoner blant jurymedlemmene.

Yafei Qi bor og jobber i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Central Academy of Fine Arts i Beijing. Tidligere soloutstillinger inkluderer Wearing the Fog, Migrant Bird Space, Berlin, 2019; Life Tells Lies, NoPlace, Oslo, 2017.

Jurymedlemmene var Synne Tollerud Bull, Ida Lykken Ghosh, Bjørn Hatterud og Nicholas Norton.

Foto: Andrea Kathedert.