Open Call 2022

Hvert år lyser vi ut én av utstillingsperiodene i programmet til Atelier Nord gjennom åpen innsending hvor mottatte søknader vurderes av en jury. Sist resulterte det i GERANIUM DREAM (Elise Macmillan) sin utstilling LOSSY som åpner i mai 2021. I 2020 falt valget på Kim Hankyuls utstilling Jazz by Jazz og i 2019 Victoria Durnaks Familiearkitekten.

Om Atelier Nord
Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program på visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo.

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde? 
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 1500 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler utstillingshonorar på NOK 10 000,- i tillegg til produksjonskostnader (inkludert frakt) inntil NOK 10 000. Søker vil kunne søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet / Norsk kulturfond.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april 2021, kl. 13.00. Utstillingsperioden blir i løpet av 2022. Juryens avgjørelse ventes å være klar i løpet av mai.

Jurymedlemmer
Ida Lykken Ghosh, direktør, Atelier Nord
Synne Bull, kunstner og forsker
Bjørn Hatterud, kurator og kritiker
Nicholas Norton, informasjonsansvarlig, Atelier Nord

Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord
Bilder av Atelier Nord
Informasjon om noen av utstillingene som tidligere har resultert av Open Call-ordningen: Kim Hankyuls Jazz by Jazz og Victoria Durnaks Familiearkitekten.

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Fristen er nå utløpt – juryen forventes være ferdig med arbeidet sitt i midten av mai.