Open Call 2023

Juryens begrunnelse

Atelier Nord mottok i alt 52 søknader til Open Call for 2023. Etter en grundig gjennomgang valgte juryen Fatou Åsbakks prosjekt, en utstilling bestående av nye og eksisterende filmer.

Åsbakks idiosynkratiske tilnærming til essayfilmen vikler sammen fortellinger fra eget liv – ofte reiseskildringer – med referanser til Europas litterære og kunstneriske kanon. Juryen opplever at Åsbakks filmer engasjerer fordi de vender den kanoniserte kunsten mot livet som en linse, ofte med humor og livsgnist. Slik spør filmene hva slags utbytte man høster gjennom å leve et kulturelt engasjert og skapende liv.

Atelier Nord vil gjerne rette en stor takk til alle som søkte. Det var mange gode søknader, noe som førte til varierte og interessante diskusjoner blant jurymedlemmene.

Fatou Åsbakk bor og jobber i Oslo. Hun ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo i 2019. Tidligere soloutstillinger inkluderer Prosessen er for lett sa Lasse, du må kalle det noe annet på Kunsthall Oslo i 2022 og Etyder på Destiny’s i 2018. Åsbakks roman Været og Uvirksomheten ble utgitt av Kolon forlag i 2020.

Jurymedlemmene var Synne Tollerud Bull, Ida Lykken Ghosh, Admir Korjenic-Hansen og Nicholas Norton.