Open Call 2023

Hvert år lyser vi ut én av utstillingsperiodene i programmet til Atelier Nord gjennom en åpen innsending hvor søknadene vurderes av en jury. Sist resulterte det i Yafei Qis utstilling Hours and Hours som vises på Atelier Nord frem til 20.02.22. Tidligere har utstillinger med blant andre GERANIUM DREAM (Elise Mcmillan), Kim Hankyul og Victoria Durnak resultert fra ordningen.

Om Atelier Nord
Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program på visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo.

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde? 
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler utstillingshonorar på NOK 10 000,- i tillegg til produksjonskostnader (inkludert frakt/reise) inntil NOK 10 000. Det vil være mulig å søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet og andre støtteordninger.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. mars 2022, kl. 13.00. Utstillingsperioden blir i løpet av 2023. Juryens avgjørelse ventes å være klar i begynnelsen av mai.

Jurymedlemmer
Ida Lykken Ghosh, direktør, Atelier Nord
Synne Bull, kunstner og forsker
Admir Korjenic, kunstner
Nicholas Norton, informasjonsansvarlig, Atelier Nord

Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord
Bilder av Atelier Nord

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Fristen for å søke har passert.