Open Call 2025

Juryens Begrunnelse

Atelier Nord mottok i alt 72 søknader til Open Call 2025. Etter en grundig gjennomgang av samtlige søknader valgte juryen Amber Abletts utstillingsforslag. 

Abletts prosjekt er en lyd- og videoinstallasjon som omhandler hennes far og gjenforteller hans migrasjonsreise fra Trinidad, en tidligere britisk koloni, til Storbritannia på 1960-tallet. Utover dette tar verket for seg ulike stereotypier og fordommer knyttet til hvordan den svarte mannsrollen fremstilles i vesten. Videre utforsker prosjektet hvordan slike forestillinger kan påvirke forholdet mellom fedre og barn.

Juryen opplever at utstillingsforslaget til Ablett lyktes med å nøste sammen en personlig fortelling med historiske hendelser. Samtidig lykkes hun med å gjøre lytteren oppmerksom på en større samfunnsmessig kontekst og oppmuntrer til refleksjon rundt denne. Forslaget var tydelig tilpasset Atelier Nords gallerirom og inngår i et kunstnerskap som over lengre tid har fordypet seg i identitet og migrasjon med en tydelig forankring i relevant kritisk teori.

Atelier Nord og jurymedlemmene vil som alltid rette en stor takk til alle som tok seg tid til å søke. Vi mottok mange spennende søknader, noe som førte til varierte diskusjoner og spennende diskusjoner.

Juryen for denne Open Call-runden var Synne Tollerud Bull, Ida Lykken Ghosh, Admir Korjenic-Hansen og Nicholas Norton.

Verket er bestilt og presentert i samarbeid med Borealis – en festival for eksperimentell musikk og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. Støttet av Kulturrådet, Fond for lyd og bilde & Bergen kommune. Del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union.

Foto (installasjonsbilder): Thor Brødreskift.