Oslofjord Ecologies Workshop

Velkommen til åpent hus fredag, lørdag og søndag (25-27.11) øvrige datoer krever påmelding.

Oslofjorden omfatter økologiske forbindelser og utfordringer som er spesifikke og konkrete, i tillegg til kulturelle praksiser og interaksjoner med miljøet og lokale populasjoner.

Oslofjorden er natur, økonomi, infrastruktur, biologi, materialitet, kultur, historie og åsted for fremtidige planer og utfordringer.

Oslofjord Ecologies Workshop er WorkLab nr. 4 i rammeverket Renewable Futures som er et nettverk og et Creative Europe prosjekt.

Hvordan kan nye kunnskapsmodeller, kunstneriske strategier og interdisiplinært engasjement bidra til et bærekraftige forhold til miljøet? Sammen ønsker vi fokusere på nye idéer og mulige strategier for fremtidig utvikling.

Fullstendig program finnes her.

Søknad om deltagelse: send en e-post til kristin.bergaust@hioa.no med en kort presentasjon av deg selv og interesseområdene dine. Vennligst ikke inkluder vedlegg, legg heller ved lenker eller del dokumenter fra Dropbox eller lignende.

The Oslofjord encompasses ecological connections and challenges that are specific and tangible, as well as cultural practices and interactions with the environment and its populations.

The Oslofjord is nature, economy, infrastructure, biology, materiality, culture and history as well as future plans and challenges.

Oslofjord Ecologies Workshop is WorkLab 4 in the framework of Renewable Futures, which is a network and a Creative Europe project.

How can new concepts of knowledge, artistic methods and interdisciplinary engagement contribute to formulate sustainable relationships to the environment? Together we will focus on ideas and possible strategies for future developments and productions.

The workshop is organized in three main clusters or spinners of themes, interests and questions that will influence and stimulate each other through documentation and collections of reference material.

The full program is available here.

How you can apply to participate: Send an e-mail to kristin.bergaust@hioa.no with a short presentation of yourself and your interests, please do no attach documents. Instead, provide links to relevant websites or share from Dropbox or similar.