Paneldebatt om alternative støtteordninger til det visuelle kunstfeltet