MINNETS ÅSTED

Atelier Nord har gleden av å presentere MINNETS ÅSTED, et samarbeidsprosjekt mellom billedkunstnerne Pernille Elida Fjoran, Christine Malnes og journalist Elisabeth Brun.

Minner nedtegnes kontinuerlig gjennom erfaringen, og kan aktualiseres når en minst forventer det. Kollektive, kulturelle minner spiller en sentrale rolle i å skape og opprettholde både felles og individuell identitet. Slike minner er ofte knyttet til spesifikke markører i form av hendelser, steder, tekster, gjenstander og symboler som har verdi for ulike grupper.

De siste tiårene har verden endret seg betraktelig gjennom økt mobilitet og globalisering. Med gentrifisering og befolkningsvekt har bybildet i Oslo forandret seg betydelig, som i mange byer ellers i Europa. Lokale, uavhengige virksomheter forsvinner, gjerne til fordel for kjeder. Byfornyelse og byggeprosjekter endrer ikke bare arkitekturen, men også hvem som bor hvor. Gjennom skildringer av individer med en lang og sterk tilknytning til sitt miljø, undersøker MINNETS ÅSTED endringer i forbindelsene mellom sted, individ og kollektivt minne.

I videoen Åsen Frukt og Tobakk av Pernille Elida Fjoran følger vi dagliglivet i en kiosk på Sandaker og innehaver Ahmed Saaliti som arbeider syv dager i uka. Ahmed har drevet kiosken siden 1991, men Åsen Frukt og Tobakk har eksistert siden 1930-tallet. I Elisabeth Bruns installasjon Rekviem for en leiegård møter vi Carina Wangen, som drev en av de siste familie-eide leiegårdene i Oslo. Installasjonen omfatter en lyd-dokumentar og et arkiv bestående av portretter av beboerne og gjenstander fra gården. Verket er produsert i samarbeid med NRK Radiodokumentaren. I videoen tur / retur tar Christine Malnes oss med til Karl-Marx-Allee i Berlin. Gjennom reiseskildring og fotografier reflekterer Malnes rundt forholdet mellom arkitektur og historisk minne; de kollektive minnene man vil beholde, og de man nødvendigvis vil glemme.