Pia MYrvoLD – WANDS

Atelier Nord har gleden av å presentere Pia MYrvoLDs utstilling WANDS på Atelier Nord ANX. Utstillingen omfatter en serie med fem smartskulpturer, kalt WANDS, i tillegg til flere projeksjoner av videoarbeidet STRIPEFIELDS, bestående av pulserende, vertikale fargefelt.

Skulpturene er bygd opp av stort antall spesialbygde deler i et mangfold av ulike materialer og teksturer, men har likefullt hvert sitt unike fysiske uttrykk, og unike måter å respondere på publikum på. De innebygde sensorene registrerer tettheten i omkringliggende masse, bevegelse og berøring. Når publikum møter WANDS, kan de påvirke disse særegne og mystiske objektene ved å gå forbi dem og røre ved dem – i samhandling mellom menneske og maskin.

Arthur C. Clarkes tredje lov hevder at tilstrekkelig avansert teknologi er uatskillelig fra magi. Med WANDS-prosjektet søker MYrvoLD å gjenopplive det klassiske eventyret og mytologien rundt tryllestaver gjennom interaktive medier og robotikk for å fremmane potensialet i det uforklarlige og mystiske – populære temaer i samtidslitteratur, spill og virtuelle verdener: Medier som en vei inn i erfaringer som tidligere var overlatt til fantasien.

MYrvoLD relaterer WANDS-prosjektet til idéer som hun opprinnelig utviklet i maleriene sine, og i skulpturseriene Voyage og Silent Partners (1988). I disse arbeidene begynte MYrvoLD å bygge opp visuelle elementer som sett med koder, hvor kombinasjonen av ulike koder (hybrider), er basis for overføringsverdien til kunstverkene. På samme vis har hver WAND et eget sett med parametere hvor enkelte overlapper med andre skulpturer i serien, resulterende i en symbiose av vekslende maskinformer i utstillingsrommet.

Pia MYrvoLD holder til i Paris og er kjent for sine interaktive flerskjermsinstallasjoner som bygger på et formspråk hun opprinnelig utviklet i malerier, tegninger, tekstiler og skulpturer. Arbeidene hennes er ofte tverrfaglige, som i cyber couture kleskolleksjonene, som trosser avgrensninger mellom mediekunst og andre former for praksis. Større soloutstillinger inkluderer Art Avatar på Centre Pompidou (2015), Works in Motion på Stenersen museet (2012/2013) og FLOW, en parallellutstilling til Venezia-biennalen i 2011. MYrvoLD deltok også i We Love Video This Summer (2014) hos PACE Gallery Beijing.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og av bidragsytere på folkefinansieringsplatformen Kickstarter.