PNEK: Speculative Archiving seminar

14. februar 2013 fra kl. 13 – 16 (inkl. lunch)
Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2, Oslo (inng. fra Sofienberrgt.)
Seminaret er gratis, men obligatorisk påmelding av hensyn til servering og plass.
Send mail til: pnek@pnek.org

Stadig oftere kommer arkivbegrepet opp som en del av samtidsdiskursen, både i Norge og internasjonalt. Hvilke ontologier og hva slags metoder bruker vi for å forvalte historien om kulturarven, og hvordan skjer dette rent praktisk?
PNEK har invitert den østerrikske mediakunsthistorikeren Nina Wenhart som foreskriver en radikal ny metode for hvordan vi bør forstå viktige strømninger som har preget kunst/kulturlivet og samfunnet generelt i tiden før og etter årtusenskiftet. Hennes presentasjon tar utgangspunkt i teksten Speculative Archiving & Experimental preservation of Media Art, første gang publisert offentlig under Transmediale-festivalen i Berlin i februar 2012. Etter forelesningen åpner vi for spørsmål og diskusjon.

Seminaret foregår på engelsk. Mer info.