RAM: Re-approaching new media

Gjennom bl.a. en internasjonal workshopserie gikk RAM inn i problemstillinger knyttet til mangfoldig opphavsrett, sosial interaksjon og kollektiv intelligens, interaksjon mellom fysiske og virtuelle miljøer, utvikling av nye anvendelser for Internettet, estetikk og fortellingsmåte i dataspill og nye utopier. Målet med RAM var å skape et internasjonalt nettverk av profesjonelle kunstnere, teknikere, designere og media-aktivister med en rekke kunnskaper innen ny teknologi, for å sette i gang en produktiv og kritisk dialog mellom ulike kunstneriske kulturer som bruker nye medier som verktøy i sin kunstneriske virksomhet, men også å oppmuntre til å utvikle nye verktøy og nye former for uttrykk og kommunikasjon.

Prosjektbeskrivelse

Gjennom de siste tiårene har det vært en eksplosjon av digitale verktøy for kommunikasjon og det har utviklet seg produksjonsprosesser ikke bare på kunstfeltet, men også i samfunnet og kulturen sett i et vidt perspektiv så vel som i de private rom. En del teknologi har blitt forbruksvare og del av det vanlige livet, mens annen mer avansert teknologi bare brukes innen kommersiell og militær forskning.

I dag er det behov for å tenke igjennom disse tingene på nytt, man må utbedre og finne mer sofistikerte bruksmåter og finne ut hvordan man skal bedre tilnærmingen til disse verktøyene og deres prosesser. Basert på et nettverk av samarbeidende partnere med ulike kunnskaper har Creative Room for Art and Computing – CRAC, Sverige, tatt initiativet til en serie internasjonale og interdisiplinære workshops i samarbeid med Atelier Nord i Norge, Rixc i Latvia, Vilma/Jutempus i Litauen, E-media centre i Estland og Olento i Finland; organisasjoner som alle utforsker nye medier/ny teknologi i relasjon til det kulturelle og kunstneriske feltet.