Reality Check

Reality Check var en rekke arrangementer, gjennom høsten 2004 og våren 2005, som tok for seg kunstprosjekter som hadde gått fullstendig galt.

  • Prosjekter der ideen var bedre enn gjennomføringskraften, der man undervurderte teknologien, publikum, økonomien eller overvurderte egne evner.
  • Prosjekter som har mottatt støtte som rett og slett ikke lot seg gjennomføre, eller som ble noe helt annet enn det som var tenkt.
  • Med andre ord: Prosjekter som MISLYKTES i større eller mindre grad og der opphavspersonene har gjort seg noen tanker om hva som gikk galt og hvorfor.

Reality Check har hentet sitt konsept fra et nå nedlagt klubbkonsept i Berlin – Club der Polnischen Versager eller ‘Den polske taperklubben’ – som i mange år var et meget populært tiltak med mange deltakere, mye publikum og høy underholdningsfaktor.

Det er et faktum at mange kunstprosjekter (særlig innenfor kunst/ny teknologi) ofte søker det spektakulære, det nye og revolusjonerende. Men i en presset kunstnerhverdag er frykten for å gjøre feil ofte større enn viljen til å oppnå noe ekstraordinært. Reality Check ønsket å snu denne situasjonen, ved å gi de mislykkete prosjektene en unik, siste mulighet for stjernestatus. Initiert av Per Platou.