Seminar med Green Artists.no på Atelier Nord ANX

Green Artists.no inviterer til vårens tredje seminar i rekken Kunst og økologi onsdag 22. april kl. 19 på Atelier Nord ANX.

Foredragsholderne denne gangen er kunstnerduoen Book & Heden, som skal fortelle om kunstprosjektet Smedstad Parsellhager, dyrking av mat i byer og om resistente ugress. Kunstner Per Kristian Nygård, som skal fortelle om sitt arbeid med hagehold og drømmer, utopisk bevissthet. Og bonden Kristian Ormset om biodynamiske vekstforsøk.

Deltagelse er gratis og krever ikke påmelding. Foredragene vil foregå på norsk.