Soft Technology 2011

En utstilling på SOFT galleri

1. april – 1. mai 2011

Utstillingen Soft Technology viser arbeider som bruker smarte materialer, e-tekstil og tradisjonell elektronikk som utgangspunkt i verksutviklingen. Arbeidene har ulik innfallsvinkel til materialiteten og forteller ulike historier. Likevel knyttes de sammen av en søken etter å gi det ustabile, ukjente og uforutsigbare en form og visualitet, både i innhold og i materialitet.
.

Om kunstnerne og verkene:

Celine Marq
Inconspicuous Matter
to tapetpanel // 250*55 cm hver

Energi er en usynlig og likevel unektelig verdifull ressurs. I hjemmet er elektrisiteten den første navngitte manifestasjonen av energi. Dog er den skjult i designen av lite tiltrekkende apparater og mekanismer som minimerer energiens virkelige verdi og betydning. Tilgang til elektrisk energi er noe de fleste mennesker tar for gitt. Inconspicuous Matter viser hvordan elektrisitet har en fysisk tilstedeværelse ved å visualisere hvordan den beveger seg i våre omgivelser. Elektro-reaktive materialer utviklet av kunstneren skaper fargeforandring i tekstile veggpaneler ettersom elektrisk energi beveger seg gjennom materialet. Hvis vi kan betrakte tekstiler og materialdesign som et følsomt grensesnitt for refleksjon og deltagelse, er formålet med dette prosjektet å visualisere elektriske energistrømmer, og følgelig kreve betrakternes oppmerksomhet og potensielt generere deres bevissthet.
Link til videopresentasjon: http://vimeo.com/13579228
Celine Marcq er utdannet ved Central Saint Martin College of Art and Design i London og arbeider som materialdesigner og forsker.

Ricardo O’Nascimento
E-ansã
110 pc-vifter, 4 antenner, batterier, mikrokontroller

E-ansã kommer fra Iansan, en åndelig guddom fra den afro-brasilianske religionen Candomblé. Iansan er har makt over vinden, orkaner og stormer. E-ansã er en kjole av bånd som opprinnelig fungerte som religiøse talismaner for brasilianske kristne. Når mobiltelefoner kommer nær kjolen, blåser E-ansãs vinder liv i båndene. Religion, usynlige krefter, tradisjon og teknologi er blandet i denne installasjonen som skaper bevissthet om elektronisk forurensing. Kanskje har den moderne Iansan også makt over elektromagnetiske felt?
Ricardo O’Nascimento er kunstner og forsker innen media- og interaktiv kunst. Han undersøker relasjoner mellom kropp og omgivelse

Kristina Aas
Leftovers
linduk (140×140 cm) trykt med thermokrom pigment og svulmepasta, bord, varmekabler, beveglesessensorer

I sitt arbeide liker Kristina Aas å stille spørsmål ved det man ser og opplever. Sansene våre blir tatt for gitt, man stoler på dem 100% og tenker at de kan formidle verden slik den er. I dette ligger det en enorm begrensning. Mennesket kan bare se et spekter av lys i visse bølgelengder og høre en viss frekvens av lyd. Aas lar seg fascinere av persepsjon og det som kan oppstå når man tror man ser en ting, men så viser det seg å være noe annet. Usikkerheten som oppstår gjør en ydmyk og skaper forhåpentligvis rom for ettertanke.
I Leftovers inviterer Kristina Aas publikum til en symbolsk bordsetting. Tilstedeværelsen i seg selv er nok til å forandre utgangspunktet Når man nærmer seg det dekkede bordet, forsvinner oppdekkingen gradvis og bare knapt synlige rester av måltidet er synlige.
Kristina Aas avslutter sin MA i tekstil på Kunsthøgskolen i Bergen i 2011, og har deltatt på flere utstillinger i Norge og Litauen.

Hillevi Munthe
Laminaria
ull, silke, flexinol

Laminaria har organiske og rytmiske bevegelser som oppleves som en kroppslig tilstedeværelse. Som en tangskog har arbeidet et frittstående og stillferdig men likevel monumentalt liv.
Hillevi Munthe er kunsthistoriker og tekstilkunstner. Hun er også kunstnerisk leder for Soft Technology.

Klikk her for mer om prosjektet Soft Technology