Get
News

Soft Technology

Atelier Nord ANX
20.03.2012, kl.18

Soft Technology fortsetter i år med elektronisk syklubb en gang i måneden.
Vi kommer også til å invitere til to workshopper av mer omfattende
karakter og kurs for barn og unge på Atelier Nords nye visningsrom ANX på
Grünerløkka. Kanskje dukker det opp en utstilling mot årets slutt også.

Vi begynner med elektronisk syklubb i super-versjon i samarbeid med Dans
For Voksnes mekkeklubb den 20 mars. Det blir altså en kveld med både myk og hard elektronikk.