Steina and Woody Vasulka: IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 20.10 kl. 19

Steina (f. 1940, Reykjavík) og Woody Vasulka (f. 1937, Brno) er sentrale foregangsskikkelser i videokunstens historie. De var blant de første kunstnerne som interesserte seg for video på slutten av 1960-tallet, da det første kommersielle videokameraet (Sony Portapak) ble tilgjengelig. Produksjonen deres – sammen og individuelt – spenner analoge- og digitale undersøkelser av videosignalets materialitet, maskinoptiske installasjoner og performancearbeider.

På 1970-tallet begynte Steina og Woody Vasulka å undersøke de generative og formale egenskapene til videomediet. Elektroniske verktøy som videosynthesizere og videosequencere gjorde det mulig å manipulere selve videosignalet og skape bilder uten ikonisk relasjon til omverden. Denne svært tekniske tilnærmingen til billedproduksjon stod i kontrast til arbeider hvor kunstnere vendte kameraet mot seg selv, for så å observere seg selv i sanntid på en monitor, eller arbeider som benyttet et vokabular hentet fra film eller TV. For Steina og Woody Vasulka var det videosignalets materialitet som stod i sentrum, som et felt som åpnet opp for nye refleksjoner rundt tid, rom og sanseapparatet.

Interessen for videosignalet førte til at Steina og Woody Vasulka deltok i utviklingen av produksjonsverktøy som åpnet for stadig mer avanserte teknikker. De utviklet The George Brown Field/Frame Video Sequencer, også kjent som The Field Flip/Flop Switcher, sammen med George Brown i 1972. Sequenceren benyttes i verket Noisefields (1974), hvor et kamera har blitt rettet mot en sirkelform, og videostøy keyes på sirkelen. Sequenceren blir så brukt til å veksle mellom invertert- og ikke-invertert billedmodus ved hvert enkeltbilde, slik at det oppstår en flicker-effekt.

I et tidlig arbeid, Decay II (1970), undersøktes de fysiske egenskapene til videobåndet i relasjon til videosignalet. Et lydsignal ble brukt til å generere former, før videotapen ble manipulert manuelt gjennom gjenopptak (rerecording) av båndet gjentatte ganger slik at bildet ble brutt ned.

Woody Vasulka interesserte seg også for relasjonen mellom videomediet og kollektivt minne. I verket Art of Memory (1987) benyttet han seg av datidens mest avanserte digitale teknikker for å skape et komposittlandskap hvor arkivbilder av monumentale, tragiske hendelser fra det 20. århundret passerer i skulpturelle konfigurasjoner. Politiske og menneskelige tragedier som bruken av atombomben og den spanske borgerkrigen kan leses i relasjon til medieteknologi – som del av krigsmaskineriet, men også som materiell støtte til historiens utfoldelse i et hvert passerende øyeblikk.

Steina og Woody Vasulka grunnla The Kitchen i New York i 1971, som fortsetter å være et viktig senter for den medieeksperimentelle kunstscenen. De underviste ved Department of Media Studies, State University of New York i en årrekke, samtidig som blant andre Hollis Frampton, Tony Conrad og Paul Sharits. Arbeidene deres har blant annet blitt vist på MoMA i New York, San Francisco Museum of Modern Art og Center for Art and Media i Karlsruhe.

Med IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL ønsker Atelier Nord å belyse den tekniske eksperimenteringsviljen og store variasjonen i Steina og Woody Vasulkas bidrag til den signalfokuserte videotradisjonen. Arbeidene i utstillingen er supplert av en rekke intervjuer og samtaler med Woody og Steina fra 1980-tallet, som gir et unikt innblikk i deres tilnærming til videomediet.

IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL er utviklet i samarbeid med Kristín Scheving ved The Vasulka Chamber og National Gallery of Iceland med støtte fra Kulturrådet.