Subhachord – A Child of the Golden Age

Funkhaus Nalepastr, Berlin,
02.02.2013, kl 12:00

Ina Pillat, Gerhard Steinke, Carsten Seiffarth, Frederic Rzewski, Frank Bretschneider, Biosphere & The Pitch.

På begynnelsen av 60-tallet ble det bygget et instrument i Øst-Berlin som var langt forut for sin tid. Subharchordet var en elektronisk lydgenerator, konstruert av de fremste lydekspertene i Øst-Tyskland. Geir Jenssen/Biosphere og The Pitch urfremfører et verk spesielt skrevet for Subharchordet under Club Transmediale i Berlin. Les mer om arrangementet her.