Teknisk tirsdag

Vi fortsetter serien med Tekniske tirsdager på Atelier Nord ANX i høst.
Tekniske tirsdager er en ukentlig sammenkomst som Atelier Nord startet med i vår der eksperter på forskjellige områder innen mediekunst presenterer arbeidsmetoder og gir tekniske introduksjoner til forskjellige produksjonsprosesser og verktøy knyttet til sin egen kunstneriske praksis.

Høstens program samkjøres med Dans For Voksnes månedlige mekkedager som arrangeres i NOTAMs nye lokaler.

Arrangementene er gratis og åpne for alle interesserte i feltet!