Telcosystems – Machine Visions

Telcosystems Machine Visions

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng. Sofienberggt.)
Live performance 11.10.17 kl. 19.

Synet har i økende grad blitt domenet til maskiner. Maskiner ser og sanser mer; de utvikler seg hurtig fra passivitet til aktive og autonome agenter gjennom analyse, fortolkning og maskinlæring. Måten vi ser oss selv og verden endres på grunn av innflytelsen til denne utviklingen. Machine Visions er en en undersøkelse av maskinsyn og eksperimentelle former for bildefortolkning og analyse. Kildematerialet for prosjektet er en samling med høyoppløste, digitaliserte celluloidbilder som ble laget av C.I.A.s hemmelige satellittprogram på 1960-tallet. I retrospekt, var denne satsningen banebrytende for maskinssynsteknologien, som i det siste tiåret har brakt med seg overvåkningsteknologier som autonome droner og selvregulerende overvåkningskameraer.

Telcosystems er en gruppe bestående av Gideon Kiers, David Kiers og Lucas van der Velden. I deres audiovisuelle arbeider, undersøker de relasjonen mellom programmert numerisk logikk og menneskets synsoppfatning, med mål om å integrere menneskeskapte utrykk med programmatisk maskinoppførsel. Denne målsetningen manifesteres i deres immersive audiovisuelle installasjoner, og i filmer, videoer, lydspor, trykk og live performance. Programvaren gruppen utvikler gjør det mulig å komponere audiovisuelle verdener som alltid er i endring. Telcosystems’ installasjoner og og filmer fokuserer på sanntids-, selvstrukturerende-, og generative prosesser; i deres performancer, er fokuset på interaksjoner mellom disse prosessene. Arbeidet deres er resultatet av et pågående søk etter ikke-refererende lyd og bilde, karakterisert av en årvåken og behersket estetikk som er tett beslektet til teknologiene de benytter seg av. I interaksjonene deres med maskiner, sammenstiller Telcosystems lyd og bilde til én oppslukende opplevelse som utfordrer grensene for sanseapparatet. Arbeidene deres har blitt vist ved flere museer, gallerier og festivaler. David Kiers (1977, Amsterdam) studerte ved avdelingen for sonologi, Koninklijk Conservatorium Den Haag; Lucas van der Velden (1976, Eindhoven) og Gideon Kiers (1975, Amsterdam), studerte ved Fakultetet for lyd og bilde, en avdeling under Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag og Koninklijk Conservatorium Den Haag.