That’s entertainment! Ny, norsk performancevideo

Atelier Nord presenterer kunst på kino

Kortfilmfestivalen i Grimstad
torsdag 16. juni, kl.17:00

For andre år på rad presenterer Atelier Nord norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen i Grimstad. I årets program presenteres et utvalg yngre kunstnere som jobber med performancebasert video. Flere av kunstnerne har markert seg nasjonalt og internasjonalt gjennom sine arbeider, mens andre er i etableringsfasen. Samtlige har kunstutdannelse fra norske eller utenlandske kunstakademier. Mens enkelte av kunstnerne i programmet opererer på tvers av film- og kunstscenen, er gallerirommet for mange av dem en mer naturlig visningssammenheng enn kinosalen. Innenfor billedkunstens institusjoner inngår film og video gjerne i omfattende installasjoner hvor arbeidenes romlige presentasjonsform er vesentlig. Samtidig ønsker stadig flere film- og videokunstnere optimale visningsforhold, med for eksempel full kontroll over lyd og lys. Gallerirommets tradisjonelle utforming som et nøytralt, hvitt rom eller en ”hvit kube”, nærmer seg derfor i økende grad kinosalens ”svarte boks”. Det kan dermed synes som om det institusjonelle skillet mellom film- og kunstfeltet er i ferd med å oppløses.

Atelier Nord ønsker å bidra til å utforske og utfordre det etablerte skillet mellom kunst- og filmfeltet. Programmet på Kortfilmfestivalen i Grimstad inngår i denne satsningen.

Programmet introduseres av kurator og fokuserer på det nære utvekslingsforholdet mellom nyere performancevideo og samtidens medie- og underholdningskultur. Dette forholdet var sentralt også i tidlig performancevideo, men var da i større grad preget av opposisjon. Historisk sett er videomediets inntreden på kunstfeltet nært forbundet med performancekunsten. Da det bærbare Portapak-kameraet ble introdusert på markedet i 1967 vendte en rekke kunstnere kameraet mot seg selv og sin egen kropp. Det performative aspektet bestod i mange av disse tidlige tape-baserte arbeidene i at kunstneren selv utøvet en form for kroppslig handling foran kameraet. Gjennom videokameraets teknologiske mulighet for opptak, direkte overføring og forsinket avspilling ble mediet blant annet anvendt til utforsking av psykologiske forhold, hvor kameraet blant annet ble et middel for ”narsissistisk” selvrefleksjon slik kritikeren og kunsthistorikeren Rosalind Krauss innflytelsesrikt har beskrevet. Videomediet ble også brukt til dokumentasjon av kunstneres performative handlinger i eget studio og av liveopptredener foran publikum. Med videomediets inntreden på kunstscenen ble dermed performancekunstens premiss om samtidighet og fysisk tilstedeværelse mellom kunstner og publikum, det vil si som ”live”, utfordret. Videomediets mulighet for opptak, direkteoverføring og senere avspilling ble elementer i det performative prosjektet.

Introduksjon ved Ivar Smedstad, kunstnerisk leder ved Atelier Nord, og kurator for programmet, Susanne Ø. Sæther.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Norsk filminstitutt.

Video still | Jannicke Låker, Running Woman