The Iron Ring

Installasjon av Cecilia Jonsson

Atelier Nord ANX

21.11-07.12.14
Åpningstider: torsdag – søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning 20.11.14 kl. 19-21.

Atelier Nord er glad for å kunne presentere Cecilia Jonssons installasjon The Iron Ring på Atelier Nord ANX. Mens ”grønn gruvedrift” har en målsetning om en mer økologisk metodikk for mineralutvinning utforsker The Iron Ring hvordan forurensede gruveområder kan nyte fordeler ved utvinning av mineraler. I forbindelse med The Iron Ring ble 24kg med jernforurenset gress fjernet fra forurensede gruveområder og omgjort til en ring laget av 2g med metallisk jern.

Jern regnes som svært viktig for liv generelt og har en lavere toksisitet enn andre metaller. Store eller forlatte metallgruver og industriell aktivitet har derimot forsaket at metallutslipp i økosystemet akselerer og når giftige nivåer. Såkalte jern-hyperakkumulerende planter er tolerante for ikke-organisk jern og kan vokse i disse skadede områdene. Der utvinner de metall fra jorden og lagrer det i veldig høye konsentrasjoner i røttene, stilkene og bladene sine. Denne måten å ”rengjøre” den forurensede jorden er en periodisk forpliktelse som er avhengig av menneskelig interaksjon: innhøsting. Plantenes metallanrikede biomasse (med andre ord, deres forurensede biologiske materiale) trenger å bli fjernet fra jorden før plantene dør og det utvunnede metallet tilbakeføres til jorden, slik at nye stiklinger kan plantes og fortsette dekontamineringsprosessen. Prosjektet elaborerer på muligheten til å benytte rensningsprosessen til den naturlige, viltvoksende gressorten Imperata cylindrica. Dette er en aggressiv og viltvoksende ugresstype, med en oversett jerntoleranse og egenskap til å hyperakkumulere jern i røttene, stilkene og bladene som ikke utnyttes. The Iron Ring foreslår å innhøste denne gressvarianten for å utvinne malmen som finnes i de. Resultatet er et scenario for jernutvinning som, i stedet for å forårsake mer ødeleggelse, kan bidra til den økologiske rehabiliteringen av forlatte jerngruver.

The Iron Ring tar besøkende med på prosjektets ulike forsøk og feilsteg, i en tett samarbeidsprosess med smeder, forskere, teknikker og bønder. Installasjonen består av gjenstander og videodokumentasjon av de syv kronologiske trinnene som var nødvendige for å lage en jernring fra 24kg med gress innhøstet fra de syrlige elvebreddene i et spansk landskap transformert av dagbruddsdrift.

I tillegg til utstillingen vil det bli lansert en bok som dokumenterer The Iron Ring prosjektet i et begrenset opplag. Denne inkluderer et omfattende visuelt essay om prosessen bak The Iron Ring og en tekst som drøfter prosjektet fra et miljøvernsperspektiv. Boken inneholder også en tekst av professor James Jackson Griffith som drøfter prosjektet fra et økofilosofisk perspektiv.

The Iron Ring ble muliggjort gjennom støtte fra PNEK, V2_Institute for the Unstable Media, Kulturrådet, Norske Billedkunstneres Vederlagsfond og Bergen Kommune.

Cecilia Jonsson (f. 1980 Stockholm, Sverige) bor og jobber i Bergen. Hun er en multidisiplinær kunstner som lar seg inspirere av forskningsmetoder innenfor naturvitenskapen, ofte med utslag i kunstneriske fortolkninger av empirisk materiale. Planter, vann og jern er sentrale elementer i flere av arbeidene hennes, hvor disse elementene opererer som figurer i forestilte utglidninger mellom natur og teknologi og mellom naturvernshensyn og kultur.