Utlysning: Soft Technology 2011

Kunstnere inviteres til å søke om å bidra med arbeider til utstillingen Soft Technology 2011.

Soft Technology er et forskningsprosjekt på tekstile elektroniske materialer. Med minst ett ben trygt plantet i “gjør-det-selv”-tradisjonen innenfor elektronisk kunst, formidler Soft Technology kunnskap og forståelse for elektronikk og teknologi samt tekstile teknikker i tradisjonell og moderne forstand.Prosjektet har som mål å samle ressurser og å så frø til et aktivt nettverk av skandinaviske praktiserende utenfor og på tvers av institusjoner.
Som siste ledd i prosjektet, holdes to utstillinger. Den første utstillingen holdes i Oslo på våren 2011 og den andre utstillingen holdes i Bergen på høsten 2011.
Til utstillingene søkes e-teksile arbeider hvor kunstneren har vært aktivt deltagende i alle produskjonsledd og har ett bevisst forhold til tekstil som materiale.

Søknader skal inneholde:

  • en kort oppsummering av konsept inkludert tittel, størrelse og bidragsytere
  • dokumentasjon og CV
  • tekniske detaljer for installering/montering

Søknadsfrist 05. januar 2011.
Kunstnere utenfor den vesteuropeiske/nordamerikanske kulturkrets oppfordres til å søke.

Søknader aksepteres utelukkende på epost til office@ateliernord.no.

Soft Technology er inititert av Hillevi Munthe og er et samarbeidsprosjekt mellom Atelier Nord og «Future Textiles» på Kunsthøgskolen i Bergen. Utstillingene produseres i samarbeid med Galleri 3,14. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond og Norske Kunsthåndverkere.