Valgdebatt om kunst- og kunstnerpolitikk

Kunstnernes Hus tirsdag 27. august kl. 18:00 – 20:00

Arrangert av NBK, Norske Billedkunstnere. Norges nasjonale fagorganisasjon for kunstnere. Ordstyrer: Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen

Panelet bestod av representanter fra: Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

Lytt til opptak av debatten.