Vi søker Informasjons- og administrativ leder ved Atelier Nord

Atelier Nord søker kontorleder i full (evt. 80%) stilling med hovedansvar for informasjonsarbeid og administrative oppgaver. Søknadsfrist er 15. november og tiltredelse ønskes desember 2011.

Arbeidsoppgaver
• Ansvar for daglig drift av kontoret.
• Informasjonsarbeid
• Økonomistyring
• Prosjektplanlegging
• Koordinering av aktivitet i Atelier Nord prosjektrom

Kvalifikasjoner
• Erfaring innen informasjonsarbeid, kontoradministrasjon og økonomistyring.
• Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.
• Gode kommunikasjonsevner og mellommenneskelige egenskaper.
• Sans for strukturert og systematisk arbeid.
• Initiativrik, selvstendig, serviceinnstilt.
• Gode samarbeidsevner og sans for å jobbe i team.
• Stor gjennomføringsevne, arbeidskapasitet, løsningsorientert og evne til å prioritere.

Søkere må ha relevant utdanning fra høgskole- eller universitetsnivå eller tilsvarende kompetanse. Erfaring eller utdannelse innen kulturadministrasjon er ønskelig. Kjennskap til mediekunst er en fordel.

Betingelser: Atelier Nord har fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 10-15 mandag til fredag. Lønn etter avtale. 3 måneders prøvetid. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Send elektronisk søknad og CV til office@ateliernord.no

Spørsmål om stillingen rettes til Ivar Smedstad, daglig og kunstnerisk leder ved Atelier Nord, på 23060886 eller ivar@ateliernord.no. Mer informasjon om Atelier Nord på http://www.ateliernord.no/om-oss.