VIDEO ERGO SUM på Hokksund ungdomsskole

Screeningprogrammet VIDEO ERGO SUM: Norske videokunstpionerer retter kameraet mot seg selvskal vises på Hokksund ungdomsskole med støtte fra Øvre Eiker Kommune og KORO. Programmet presenteres av kurator og produsent Nina Toft, som har utviklet et tilpasset formidlingsprogram med utgangspunkt i parallellene mellom ungdoms mediebruk, og tidlige videokunstneres bruk av egen kropp som omdreiningspunkt og tema for utforskning ved å vende kamera mot seg selv.

I tillegg til presentasjon og workshop for elever på 8. trinn mandag 14. mars 2016, skal programmet vises i skolens foaje i én måned. VIDEO ERGO SUM er ett av flere programmer produsert av Atelier Nord som er tilgjengelig for visning etter avtale.