UTSATT

Videokunstarkivet en innføring for kunstnere


På grunn av økende smittetall utsettes denne workshopen. Vi kommer tilbake til nye datoer senere.

Tidspunkt: 7.12 og 8.12.21 kl. 12–14.
Sted: Atelier Nords kontor i tredje etasje på Olaf Ryes plass 2 (inng. Sofienberggata)

Påmelding via Eventbrite er påkrevd og gratis. Det er ti deltagerplasser på hver workshop og begge dagene er identiske.

Denne workshopen er for kunstnere som ønsker en innføring i bruk av Videokunstarkivets portal til verksregistrering og filopplasting. Videokunstarkivet er et referansearkiv som er avhengig av at kunstnere bidrar ved å laste opp og registrere informasjon om egne verk.

Videokunstarkivet tilbyr kunstnere mulighet til å lagre verksopplysninger og filer på en trygg måte slik at videoverk blir bevart for ettertiden. I løpet av workshopen vil vi se på informasjon og metadata knyttet til verk og hvordan opplasting av filer foregår. Det gis en innføring i hvordan arkivet er strukturert og hvordan arkivet benyttes av kuratorer, kunsthistorikere og forskere. Det vil også være mulig å få svar på spørsmål om rettigheter og lignende.

Workshopen ledes av Håvard Oppøyen, ansvarlig for Videokunstarkivet ved Nasjonalmuseets bibliotek- og arkiv. Håvard er filmarkivar og har tidligere arbeidet ved Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket hvor han har jobbet med bevaring, restaurering og formidling av film.

Praktisk informasjon
Workshopen vil foregå på Atelier Nords kontor i tredje etasje av Olaf Ryes plass 2. Begge workshopdatoene har identisk innhold så velg den datoen som passer best for deg. Vi ber om at deltagere tar med egen laptop samt noen egne kunstverk i form av digitale filer. Det vil bli servert kaffe og frukt.

Grunnet begrenset kapasitet ber vi deg om å gi beskjed snarest dersom du er påmeldt og likevel ikke kan delta.

Om Videokunstarkivet
Fra januar 2021 var Videokunstarkivet på plass som et referansearkiv i Nasjonalmuseets biblioteks- og arkivseksjon. Målet er et levende og oppdatert arkiv, en verksoversikt over videokunst og all beslektet kunst laget i Norge. Les mer Videokunstarkivet her.