Vis videokunst!

Atelier Nord har fått støtte av Norsk kulturråd til prosjektet Vis Videokunst!
Vi har som mål å etablere et nasjonalt nettverk av visningssteder som kan presentere videokunstprogram kuratert av Atelier Nord til et bredt publikum. Både kinoer, kulturhus, kunstforeninger, gallerier, skoler og andre lokale visningssteder er aktuelle arenaer.

Bakgrunnen for satsningen er at videokunst/filmkunst fremdeles sjelden presenteres for et bredere nasjonalt publikum, men ofte kun for et lite, spesielt interessert kunstpublikum i de større byene. Atelier Nord har siden 2010 drevet pilotprosjektet Videokunst@DigitalKino og erfaringene vi har høstet gjennom dette arbeidet har fått oss til å se et bredere potensial for formidling av videokunst nasjonalt. Vi ønsker å utfordre motsetninger i medium mellom video og film og åpne for en konstruktiv dialog rundt de kunstneriske, tekniske og sosiale muligheter og utfordringer denne teknologien stiller oss overfor. Prosjektet søker å knytte billedkunstmiljøet til filmmiljøet ved å presentere videokunst og filmkunst i samme kontekst og åpne for en bedre forståelse av mediekunst hos publikum.

Hovedsatsningsområde i 2014 vil være Nord-Norge hvor vi vil arbeide med å utvikle et nettverk av visningssteder og samarbeidspartnere. En formidler vil turnere med programmene og introdusere dem i forkant av visningen og innlede til dialog og debatt i etterkant.

Om du har tips, innspill til oss, eller ønsker om å delta i dette prosjektet, send mail til office@ateliernord.no

Les mer om Videokunst@DigitalKino.
Mer om innspill i debatten om forholdet mellom film og videokunst fra Kritikersalong på Atelier Nord ANX i høst.
Foto: Inger Lise Hansen – Travelling fields.