Voice Catcher: The Dead Voices

Lydinstallasjon av Ståle Stenslie.

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberggt.)
03.10.14-19.10.14
Åpningstider: torsdag – søndag fra 12-17

Velkommen til åpning torsdag 02.10.14 kl. 19-21

Atelier Nord er stolt av å presentere Ståle Stenslies lydinstallasjon Voice Catcher på Atelier Nord ANX. Installasjonen består av 25 høyttalere og en interaktiv gullsfære som endrer lydbildet ved berøring. Den holofoniske lyden skaper et erfaringsrom bestående av 77 ulike monologer som overlapper og forandres i takt med besøkendes bevegelser.

De mange monologene representerer et mangfold av reaksjoner på egen bortgang: her finnes både moralprekener, etiske overskridelser, rasjonelle refleksjoner så vel som emosjonelle reaksjoner, gruppetenking og individualitet; det hele sammenfattet som et monument over det mangfold og de sterke kreftene som river og sliter i oss i kampen om å bygge et samfunn – en uforutsigbar dialog i konstant endring.

Ved å benytte seg av interaktiv lyd for å skape et direkte erfaringsrom rører Voice Catcher ved viktige momenter i lydopptakets historie. Den tyske medieteoretikeren Friedrich A. Kittler påpekte at fonografen, ved å være den første oppfinnelsen som muliggjorde avspilling og opptak av lyd, var det første mediet som frigjorde seg fra transkripsjon og fortolkning av meningsinnhold og dermed kunne gi en direkte erfaring av en ytring, ettersom skriftlige nedtegnelser naturlig nok alltid er selektive. Thomas Alva Edison, fonografens oppfinner, forstod tidlig at opptak og avspilling innebar en rekke kommersielle muligheter. Blant de han trakk frem i sitt essay fra 1881 The Perfected Phonograph, var muligheten til å bevare stemmen og ytringene til enkeltindivider etter deres bortgang – en langt mer direkte tilgang enn den som til da hadde vært mulig gjennom skriftspråk.

Voice Catcher er et eksempel på hvordan teknologi kan tilføre nye fysiske muligheter til kunstneriske utrykk. Resultatet er en kunst som gir direkte kroppslige og emosjonelle erfaringer.

Ståle Stenslie er Professor i Art and Technology ved Aalborg universitet. Han har forelest og stilt ut ved en rekke viktige internasjonale arrangementer (ISEA, DEAF, Ars Electronica, SIGGRAPH). Stenslie representerte Norge under den femte Istanbul-biennalen og er en foregangsfigur på den elektroniske kunstscenen både i Norge og internasjonalt.

Utviklingen av Voice Catcher er støttet av Norsk Kulturråd og Notam.