VPT introduksjon

04.12.2012 kl. 19 på Atelier Nord ANX

VPT, eller Video Projection Tools er en gratis programvare for mac og windows utviklet av HC Gilje for å enklere kunne jobbe med videoprojeksjon i rom: til bruk i installasjoner, live performance og produksjon/avvikling av teater/danseforestillinger. Første versjon kom allerede i 2007 og har blitt utviklet med ujevne mellomrom siden da. En ny versjon er ventet i slutten av 2012, og presentasjonen vil i hovedsak ta utgangspunkt i den nye versjonen.

I tillegg vil Gilje presentere Duration, et gratis OSC tidslinje program utviklet av James George. Duration kan både brukes til å lage enkle og kompliserte tidsforløp, og kan også brukes til å ta opp hendelser (via OSC). Dere får et innblikk i hvor enkelt det er å bruke Duration til å styre VPT.

Mer informasjon om VPT og HC Gilje her.