Workshop i klassisk stereoskopi

med Ketil Nergaard

6. – 8. mai, 2011

De siste årene har populærkulturen flommet over av 3D-film, 3D-spill og 3D-bilder, og et vell av mer eller mindre nye teknikker har blitt introdusert.
I bunn for alle disse teknologiene ligger en nesten 200 år gammel oppdagelse. Den engelske vitenskapsmannen og oppfinneren Charles Wheatstone var i 1838 den første som beskrev stereopsis, noe som gjorde ham i stand til å utvikle det første stereoskopet.
På slutten av 1800-tallet utgjorde produksjon og visning av stereobilder en vesentlig del av billedkulturen, og siden da har stereobildet kommet tilbake i flere bølger med 3D-filmens gullalder på 1950-tallet som et høydepunkt.

Prinsippene bak det viktorianske stereoskopet var det samme som i dagens 3D-bilder og film – å sørge for at høyre og venstre øye ser hvert sitt bilde av det samme objektet, fra en litt forskjellig vinkel. Måtene å oppnå dette på har vært forskjellige, fra Wheatstones intrikate speilstereoskop til dagens bruk av polarisert lys.

I workshopen vil vi eksperimentere med forskjellige stereoteknikker, med fokus på den opprinnelige teknikken fra midten av 1800-tallet. I løpet av helgen skal alle få laget sine første stereobilder, og bygge sitt eget klassiske stereoskop.

Foto | Ketil Nergaard, Alas, Marcel Duchamp’s Studio; lavering i to deler,2010