Get
News

Yuko Mohri

I/O

I/O er et installasjonsarbeid som skaper et organisk økosystem hvor formen og bevegelsen på verket responderer fleksibelt på utstillingsrommets karakter. Papirruller beveger seg langsomt og plukker med seg trekull, støv og andre partikler. Sporene fester seg på rullene, som scannes og konverteres til tilfeldige elektroniske input-output signaler som forårsaker at gjenstander slik som fjærbørster og gamle musikkinstrumenter beveger seg og lager lyd. De stedsspesifikke kvalitetene – inkludert luftsirkulasjon, fuktighet og gulvhelling – påvirker partiklene som plukkes opp av papirrullene, slik at rullene gradvis pådrar seg spor av rommets kvaliteter. Resultatet er et organisk miljø hvor de samme lydene og bevegelsene aldri gjentar seg. Galleriet fungerer som et biotop-lignende økosystem hvor det tilvirkede overlapper med naturlige prosesser.

Yuko Mohri er en japansk kunstner, bosatt i Tokyo. Hun jobber ofte med instrumenter i installasjonsarbeidene sine og har samarbeidet med ledende lydkunstnere og komponister, deriblant Camille Norment, Ryuichi Sakamoto og Akio Suzuki. I kunstnerskapet hennes blir hverdagsgjenstander utsatt for påvirkning av magnetisme, temperatur og lys for å skape tilfeldighetsoperasjoner.

Utstillingen er del av Ultimafestivalen 2021 og er støttet av Japan Foundation.