Get
News

Filmvisning
Fredag 7.oktober, kl 19.00
Atelier Nord ANX, Olav Ryes plass 2 (inng. Sofienberggt.)

Åpent lørdag-søndag 18-20
Screening hver time

Den 7. oktober 2011 er det 10 år siden den internasjonale militære intervensjonen i Afghanistan. Dette vil bli markert i flere byer i Europa med forskjellige arrangement.

Afghanistankomiteen i Norge og Atelier Nord samarbeider om en utstilling på ANX der det presenteres verker som fokuserer på Afghaneres egne fortellinger i dag, både de som
bor i Afghanistan og de som har måtte flyktet fra sitt hjemland.

I utstilingen vises video lagt av Afghanske kunstnere med tilknytning til The Centre for Contemporary Arts Afghanistan (CCAA), et uavhengig kunst og kultur senter i Kabul. Etablert i 2004 av en gruppe unge kunstnere, nå drevet av en kommitee med representanter fra nasjonale og internasjonale kunstnere og fagfolk.

Filmen Mirage, av kunstneren Sara Nabil, viser kvinner som stirrer på en vegg full av flagg, et vanlig syn på en Afghansk gravplass. Flaggene brenner opp over natten, men om morgenen sitter kvinnene igjen ved muren. Sara Nabil sier: ”Jeg ville vise kvinners problemer og deres uoppfylte ønsker. Problemer de møter som ikke lar seg løse, problemer de fortsatt må forholde seg til.”

Det vil også bli vist en dokumentar som viser situasjonen for mange asylsøkere i Athen. Denne filmen er en del av Atelier Nords satsningsprosjekter, CpC, som er IKT kurs for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Ett tillegg til IKT kursene er et deltakerforfattet dokumentarprosjekt, hvor lag av historier krysser hverandre for å skape en unik beretning om samtiden. Dokumentaren om Athen er laget av Eirik Botten Nicolaysen og Hjørdis Kurås.

Afghanistankomiteen i Norge | ProgramFilm Screening
Friday 7.october at 19.00 hrs.
Atelier Nord ANX, Olav Ryes plass 2 (entrance. Sofienberggt.)

Open Sat-Sun 18-20hrs.
Screening every hour

October 7th, 2011 marks 10 years since the military intervention of Afghanistan. This date will be observed in several cities in Europe with different events.

The Norwegian Afghanistan Committee and Atelier Nord are collaborating on an exhibition at Atelier Nord ANX. The works presented will focus on contemporary stories from the Afghan people, both from those still living in Afghanistan and those who have had to flee from their homeland.

The exhibition will screen videos created by Afghan artists connected to The Centre for Contemporary Arts Afghanistan (CCAA), an independent arts- and cultural center in Kabul. The center was founded in 2004 by a group of young artists, and is now run by a committee with representatives of national and international artists and professionals.

Mirage, a film by the artist Sara Nabil, shows women staring at a wall full of flags, a common sight at an Afghan graveyard. The flags go up in flames over night, but the morning after the women are back at the wall. Sara Nabil says: “I wanted to show women’s problems and unfulfilled wishes. Problems they face that can’t be solved, problems they still have to relate to.”

A documentary by Hjørdis Kurås and Eirik Botten Nicolaysen will also be screened that presents the situation for many asylums seekers in Athens. This film is a part of one of Atelier Nord’s main projects, CpC, a series of courses for unaccompanied minor asylum seekers followed by a documentary project where asylum seekers document their own stories. Layers of histories will intersect to create a unique account of practises of everyday life, to provide information and perspectives on what is happening in society, around us and in the world at large.

Afghanistan Committee in Norway | Program