Get
News

Luke Bullock og Frank Teksum

I 1994 åpnet Atelier Nord Norges første galleri på Internett fra en lokal konto på OsloNett. Luke Bullock var ansatt på Atelier Nord for å utvikle interaktive elementer til en kunstkalender ved å bruke verktøy på serveren, den gang en gammel Sun Sparc som kjørte SunOS 4.2. Han begynte da å eksperimentere med UNIX på en Amiga 1200. Frank Teksum jobbet også på Atelier Nord som ansvarlig for data- og grafikkavdelingen. Et samarbeid mellom Luke og Frank resulterte i prosjektet Alge.

“Først og fremst…Alge er et konsept, ikke en individuell datamaskin, ikke et operativsystem og ikke en type design. Alge er en ideologi, det handler om å avansere Open Source og Free software, og om å utvikle Open Ideas. Som sådan kan Alge være hva enn det velger å være.”

Alge drives og eies av Luke Bullock. For å lese mer om Alges historie og utvikling, se her.

Atelier Nord var vertskap for serveren Alge fram til 2009 da stiftelsen flyttet til Kunstnernes Hus. De nye lokalene var ikke lenger egnet for serverdrift. Les om avslutningen av et langt og godt samarbeid og se skjermbilde av Alges finale på Atelier Nord:
http://alge.anart.no/blogs/blog/2009/04/02/alge-relocated-after-15-years-at-atelier-nord/

Atelier Nord ønsker Alge en lang og god framtid hos anduin.net

Luke Bullock and Frank Teksum

In 1994 Atelier Nord opened Norway’s first gallery on the internet, from a local account on OsloNett. Luke Bullock was employed at Atelier Nord at the time, to work out interactive features for an art calendar, by using the tools on the server, then an old Sun Sparc running SunOS 4.2. This is when he started playing around with UNIX using an Amiga 1200. Frank Teksum was at that time responsible for the computer and graphics department at Atelier Nord. A collaboration between Luke and Frank resulted in the project Alge.

“First of all, Alge is a concept, not a single computer, not an operating system, and not a specific design. Alge is an ideology, it is about promoting Open Source and Free Software, and about developing Open Ideas. As such, Alge could be whatever it chooses.”

Alge is the intellectual property of Luke Bullock.

To read more about Alge’s history and development click here.

Atelier Nord hosted Alge until 2009 when the foundation relocated to Kunstnernes Hus. The new space was no longer suitable for hosting a server. Read about the closure of a long and great collaboration, and see a screendump of the final shutdown of Alge at Atelier Nord:
http://alge.anart.no/blogs/blog/2009/04/02/alge-relocated-after-15-years-at-atelier-nord/