Alvin Lucier: Empty Vessels

Empty Vessels
lydinstallasjon, Atelier Nord ANX
åpning 4 september 2013 at kl. 19
Utstillingsperiode: 5 – 29 september. Åpent daglig 13 – 18 i perioden 5 – 14 september og torsdag til søndag fra 12 – 17 i perioden 15 – 29 september. 

Empty Vessels (1997) hører til en serie arbeider hvor Alvin Lucier studerte resonanskarakteren til så små hulrom som mulig. Han har plassert 8 ulike glassbeholdere og vaser på pidestaller langs rommets sørvendte vegg. Mikrofoner plasseres i åpningene til de ulike containerne, som kobles til de 8 høyttalere plassert direkte overfor beholderne, langs den motsatte veggen. Forsterkeren i hver mikrofon- og høyttalerkrets er valgt slik at feedbacken som forekommer markeres av resonansen til den individuelle beholderen. Dette skaper et kontrollert feedback-felt av resonante toner som påvirkes av forstyrrelser i ANX sitt gallerirom. Når besøkende trer inn i feltet, forstyrres systemets omfintlige balanse slik at det skapes ny feedback og uventede frekvenser. Selv små hodebevegelser er nok til å skape et multifascitert, flukturerende spekter av tonevariasjoner.

Alvin Lucier (f. 1931, USA) er en sentral skikkelse innenfor lydkunst. Han er komponist og lydkunstner som utforsker akustiske fenomener og auditiv persepsjon. Som musikkprofessor ved Wesleyan University var Lucier medlem av det innflytelsesrike Sonic Arts Union. Mye av hans arbeid er påvirket av vitenskap og utforsker de fysiske egenskapene til lyden selv: bla. resonans i rom og overføring av lyd gjennom fysiske medier. Lucier har gjennom utforskning av lydens akustiske og psykoakustiske egenskaper på mikronivå vært en nøkkelperson innenfor elektroniske musikkens utvikling, blant annet gjennom den toneangivende avantgardegruppen Sonic Arts Union.

Realisering: Nicolas Collins og kurator: Carsten Seiffarth.