Get
News

[:no]Cities of the World Mexico City

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Dato: 08.12. – 17.12.17
Åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

ATOPIA gjester Atelier Nord ANX med Cities of the World: Mexico City «In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)».

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 7.12.17 fra kl. 19.

Hvilken rolle spiller geografi i hvordan vi erfarer verden? Vi regarer ulikt på dette spørsmålet avhengig av hvor vi er i verden. Hvordan besvares dette spørsmålet i Oslo, Mexico City, Sao Paulo eller Seoul? Hvert sted produseres sine unike premisser og hvert kunstverk bærer ånden av produksjonsstedet sitt.

In Xochitl in Cuicatl  (in-flower-and-in-chant) er et kuratert program bestående av kunstneres beveglige bilder fra Mexico City. ATOPIA har invitert den uavhengige kuratoren Miguel Jara til å samarbeid om denne siste utgaven av Cities of The Work prosjektet.

Programmet omfatter verk fra ti kunstnere som bor og arbeider i Mexico City. Disse arbeidene undersøker og reflekterer over en megaby i rask endring.

Cities of the World er et internasjonalt prosjekt initiert av ATOPIA, som utforsker forholdet mellom sted og persepsjon. Gjennom en serie med kuraterte videoprogrammet fra rundt om i verden førsker prosjektet å skape en forståelse for hvordan kunstnerisk produksjon påvirkes av geopolitiske forhold og lokale særegenheter.

 

Kustnere: Andrés García Franco, Annalisa D. Quagliata, Antonio Arango, Daniela Libertad, Eduardo Makoszay, Fernan Martinez & Eduardo Makoszay, Geni Thalia, Tania Ximena og Txema Novelo.

www.atopia.no
www.ateliernord.no[:en]Cities of the World Mexico City
Location:
Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Dates: 08.12. – 17.12.17
Opening hours: Thursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18.

Atelier Nord ANX hosts ATOPIA’s Cities of the World: Mexico City «In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)»

Please join us for the exhibition opening on Thursday 7th of December 2017 from 7 PM.

What is the role of geography in our perception of the world? We even react differently to such a question in different places. How differently does this question echo in Oslo, Mexico-City, Tehran, Sao Paulo, Seoul? Every place produces its own set of premises and every artwork carries the spirit of its production place.

In Xochitl in Cuicatl  (in-flower-and-in-chant) is a curated program of artists’ moving image works from Mexico-City. ATOPIA has invited the independent curator Miguel Jara to collaborate on this final edition of the Cities of the World project.

The program brings together works by ten contemporary artists who live and work in Mexico-City. These works examine and reflect the dilemmas and tensions of a rapidly changing mega city.

Cities of the World is an international project of ATOPIA exploring the relationship of place and perception. Through a series of curated video programs gathered from around the world, this project attempts to create a better understanding of the geopolitics of artistic productions and particularities of art works found in different places.

Artists: Andrés García Franco, Annalisa D. Quagliata, Antonio Arango, Daniela Libertad, Eduardo Makoszay, Fernan Martinez & Eduardo Makoszay, Geni Thalia, Tania Ximena and Txema Novelo.

www.atopia.no
www.ateliernord.no

[:]