Get
News


Atelier Nord ANX 15.01.15 – 08.02.15.

Atelier Nord har gleden av å kunne presentere Beyond Horizons, Atelier Nords program fra årets Tromsø Internasjonale Filmfestival, på Atelier Nord ANX. Beyond Horizons fokuserer på verk av kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av naturresurser i Nord-Norge og nordområdene, samt retten til land og vann.

Videoverkene i programmet relaterer også til en tradisjon innenfor visuell kunst som omhandler Nord-Norge. Helt siden 1500-tallet har Nord-Norge vært et populært motiv blant forskere, kunstnere og reisende. Mens et blikk fra utsiden lenge var definerende for representasjonen av Nord-Norge, bidro dannelsen av nordnorsk identitet og revitaliseringen av samisk- og kvensk kultur fra 1970-tallet, til at et blikk fra innsiden har gjort seg gjeldende innenfor kunsten.

Beyond Horizons er kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Ivar Smedstad og Nina Toft. Kunstnere som inngår i programmet er Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge og Oliver Ressler.

Beyond Horizons er del av prosjektet Vis videokunst!, som har som målsetning å etablere et nasjonalt nettverk av visningssteder som kan presentere videokunstprogram kuratert av Atelier Nord til et bredt publikum.

For mer informasjon om de ulike verkene i programmet trykk her.

Atelier Nord ANX 15.01.15 – 08.02.15.

Atelier Nord is pleased to present the programme Beyond Horizons, Atelier Nord’s programme at this years Tromsø International Film Festival (TIFF), at Atelier Nord ANX. Beyond Horizons focuses on artists that question the governance of natural ressources in Northern Norway and the High North, including the right to land and sea.

The films shown in the program also relate to a tradition within visual art dealing with Northern Norway. Since the 15th Century Northern Norway has been a popular motive for scientists, artists and travellers. While an outside gaze for a long time characterized the schema of Northern Norway within visual arts, the creation of a Northern Norwegian identity and the revitalisation of Sami and Kven culture contributed to the creation of an inside gaze from 1970s and onwards.

Beyond Horizons is curated by Hanne Hammer Stien and produced by Ivar Smedstad and Nina Toft. Participating artists are Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge and Oliver Ressler.

Beyond Horizons is part of the project Show Video Art! which aims to establish a national network of screening locations that can present video art programmes curated by Atelier Nord to a wider audience.

For more information on the various works in the programme, click here.