Get
News

[:no]Kjetil Berge – Breaking the Ice (2014)

Videoprogrammet Beyond Horizons vises i Glasgow lørdag 18 mars, Edinburgh lørdag 18 mars, og i Aberdeen mandag 20 mars. Visningene er del av festivalen Highlight Artic som arrangeres av Highlight Arts.

Beyond Horizons er kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Nina Toft og Ivar Smedstad for Atelier Nord. Programmet ble vist første gang på Tromsø Internasjonale Filmfestival i 2014 og er senere vist flere steder i Nord-Norge.

Programmet fokuserer på videoverk av kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av naturresurser i Nord-Norge og nordområdene. Et viktig tema i denne sammenhengen er retten til land og vann. Et annet sentralt tema er klimaendringer, og effekten lokale intervensjoner har på et globalt plan. Ved og utforske disse temaene antyder kunstnerne i programmet at det er på tide å tenke nytt, eller lære av det vi allerede vet, for å kunne se forbi den gitte horisonten.

Beyond Horizons ble utviklet som del av prosjektet Vis videokunst! som hadde som mål å vise videokunst utenfor de store byene.[:en]Kjetil Berge – Breaking the Ice (2014)

The video programme Beyond Horizons will be shown in Glasgow on Saturday 18th of March, in Edinburgh Saturday 18th of March and in Aberdeen Monday 20th of March. The Screenings are part of the festival Highlight Artic, organised by Highlight Arts.

Beyond Horizons programme is curated by Hanne Hammerstien and produced by Nina Toft and Ivar Smedstad for Atelier Nord. It premiered at Tromsø International Film Festival in 2014 and subsequently toured the north of Norway. 

The programme focuses on works by artists who question the governance of natural resources in Northern Norway and The High North. An important issue in this regard is the right to the land and the sea. Another central issue is climate change, and the impact local interventions can have on a global scale. By exploring these themes the artists included in this program imply that we need to think anew, or even learn from what we already know to look beyond the given horizons.

Beyond Horizons was developed as part of the project Show video art! which aimed to show video art outside of Norway’s main cities.[:]